ท า�ให้ประชาชนยอมรับกฎหมาย

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

มีคนส่งบทความของ ผศ.ปนัดดา ชำานาญสุข มาให้ ผมได้ขอ อนุญาตอาจารย์นำามาลงในคอลัมน์ ซึ่งอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไร ต้อง ขอบพระคุณผ่านพื้นที่ตรงนี้ด้วยครับ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.