“ยอดธง”

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

คู่แท้... พล.อ.ชลวิชญ์ เพิ่มทรัพย์ เป็นประธานพิธีมงคลสมรส กัญชรส วิไลพิศ กับ ปรีชา จตุรงค์เสรีกุล โดยมี พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ร่วมงาน ที่อาคารมูลนิธิคุณปรีชา จตุรงค์เสรีกุล อ.ลา�ลูกกา จ.ปทุมธานี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.