ต้นหน�ว

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

นายฉัตรชัย เทียมลม นายกองค์การ บริหารส่วนตำาบล (อบต.) หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้สภาพภูมิอากาศของ ประเทศไทยเข้าสู่ช่วง “ปลายฝน ต้นหนาว” อากาศโดยทั่วไปในตอนเช้า และเย็น อากาศ จะเย็นลง ส่วนในตอนกลางวันจะมีแดดร้อน อบอ้าว และหรือในบางวัน อาจมีฝนตกลงมา อีกด้วย จากสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ ที่แปรปรวน เช่นนี้ อาจทำาให้ พ่อ แม่พี่น้อง ชาวตำาบล หนองยาว ซึ่งเป็นเมืองชนบทมีความร้อนชื้นสูง อาจส่งผลให้ผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรงล้มป่วย ได้ง่าย โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ หรือเด็กอ่อน ที่ พบได้บ่อยคือเป็นโรคภูมิแพ้อากาศ เป็นไข้หวัด ได้ง่าย ควรให้ความใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่อ พบมีไข้ขึ้นสูง รีบนำาตัวเข้าพบแพทย์โดยเร็ว อย่าประมาทปล่อยให้โรคหายเอง หรือซื้อยาตาม ร้านขายยาที่ไม่มีเภสัชกรมารับประทานเอง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.