ทำ�บ ญุถว�ยพระร�ชกุศล

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ที่ วัดบางกระเจ้านอก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันก่อน นายสมปอง รัศมิทัต กำานันตำาบลบางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนชาวคุ้งบางกระเจ้าพระประแดง ร่วม พิธีทำาบุญเลี้ยงพระ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.