‘พลพล’ ตื้นตันถว�ยง�นต่อหน้�พระพักตร์ ตั้งใจเล่�ข�นเรื่องของพ่อให้ลูกหล�นฟัง

Daily News Thailand - - บันเทิง -

พลพล พลกองเส็ง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.