เพลงสรรเสริ�กกึกอง พสกนิกร’ รวมพลังภักดียิ่งให ญ่ รำ�ลกึพระมห�กรุณ�ธคุิณร.9 น�ยกฯนำ�ถว�ยสัตย์ปฏิ��ณ เผ่ลือน‘พหระนีอธัอมกมนชอโยก’

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“วัดพระธรรมกาย” เหงาคน เข้าออกบางตา “ไพบูลย์” ลุ้น 30 พ.ย. อัยการสั่งฟ้อง ลั่นต้องเอา “พระธัมมชโย”

เปล่งเสียง “ถวายสัตย์ปฏิญาณ-ร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี” กึกก้องทั่วโลก ร่วมแสดงพลัง ความภักดี ด้วยสำานึกในพระมหากรุณา

รวมพลัง...

นางประพิณ รุจิรวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำากัด พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี น้อมรำาลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สำานักงานใหญ่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.