ทัวร์กสท.ตกเหวดับ18 ปจ่อล้รนวธบ.4คกรุงนไทร้�ยย เล็บ�งดปเจ็มบขัอีบกห20รลับใน�ย

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

จ่อจับวายร้ายจี้ชิงเงินแบงก์กรุง ไทย 5 ล้าน ขณะพนักงานนำาเงินใส่ ตู้เอทีเอ็มที่

คณะ กสท.เหมารถทัวร์ บขส. ทัศนศึกษา ขากลับรถตกเหวลึก 150 เมตร สังเวย 18 ศพ บาดเจ็บ 20 คน คาดปมมรณะ

น�ำร้องเพลง...

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี นำา ครม.และข้าราชการ จาก 32 หน่วยงานในสังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี สื่อมวลชนและประชาชน นำาร้องเพลงสรรเสริญ พระบารมี โดยมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ ที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำาเนียบรัฐบาล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.