ครม.อนุมัติ1.2หมื่นล้�น ผู้เทใช้ช่วแรย‘งคงน�นจนเฮ’

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

อย่าใช้คำาว่าแจกเงิน “นายกฯ” เผย ครม. อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้มี รายได้น้อย 1,5003,000

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.