‘กกต.’เอาผิดวินัย-อาญาจนท.งุบงิบเงิน

Daily News Thailand - - การเมือง -

“ล่าแม่มด” “ประทุษวาจา” Hate speech ถ้อยคำาที่ทำาให้ สุวนันท์” เราควรจะเอาเรื่องการสร้างความเกลียดชัง มาคุยกันเป็นทางการได้แล้วว่า มันคือปัญหา ไม่ใช่ เรื่องสนุก.

“ประทุษวาจา”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.