คลังถก2ส.ประกันรักษาพยาบาล

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 35.0300 37.0069 42.8969 31.5420 4.4461 7.4375 24.4972 20,350.00 1,217.15 1,217.15 35.7500 38.4500 46.1837 33.3830 4.6888 8.2962 25.2845 20,450.00 1,218.15 1,218.15 19,981.00 20,450.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 22 พ.ย. 2559 32.36 24.98 25.25 22.74 23.99

สมชัย สัจจพงษ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.