รวมพลัง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช สถานทูตไทยต่างแดน จัดงานสม พระเกียรติ ด้าน พสกนิกรทั่วไทย แซ่ซ้องพระ บารมี ตั้งปณิธาน ขอทำาคุณความดี ถวายเป็น พระราชกุศล ตลอดไป “เดลินิวส์” จัดใหญ่ น้อมรำาลึก แสดงความจงรักภักดี สถาบันพระ มหากษัตริย์ ฝั่งรัฐบาล กำาหนด 5 ธ.ค. เป็น “วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” ขณะที่ พสก นิกรทั่วสารทิศ ยังหลั่งไหลต่อแถวเนืองแน่น เข้ากราบสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้า พระบรมโกศ ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.