ศึกคนกันเอง

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

เรื่องวุ่น ๆ เกี่ยวกับปัญหาความเห็น ต่างในการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) จนน�าไปสู่ความขัดแย้ง น่าจะ ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายอะไร อย่างประเด็นร้อนล่าสุด ที่เป็นการมองต่างมุมในเรื่อง ้ ้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.