ลือหงเผ่นไปนอกแล้ว เจศิษอหย์พานักลฟงอใต้กบิเงินนอ-รัอบสขเตอรงเลีโจย ร 18มงกุฎแสบ อ้างชื่อ‘ห� งิแม้น’

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ลือหึ่ง “ธัมมชโย” ปลอมตัวเป็นฆราวาสให้ลูกศิษย์ พาหนีลงใต้ออกไปอยู่ที่ออสเตรเลียแล้ว รอทำาเอกสารเพื่อ ลี้ภัยไปอยู่สหรัฐ หลังจากอัยการสั่งฟ้อง

โชว์ฟิต

..พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แต่งกายด้วยชุดวอร์ม นำาคณะครม.และข้าราชการทำาเนียบฯร่วม ออกกำาลังกายท่าชกมวยอย่างทะมัดทะแมงเพื่อส่งเสริมสุขภาพ หลังมีคำาสั่งให้ข้าราชการทั่วประเทศออกกำาลังกายทุกวันพุธ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.