‘วิษณ’ห่วงซำารอยมะกัน ยำาชัดเลือกตงไทยปี60 ‘เชื่โฆอษอากจกมีรตัธว.’แปแจงร ไม่เซตซีโร่พรรค

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“วิษณุ” หวั่นเลือก ตั้งไทยซำ้ารอยมะกัน แพ้ชนะด้วยตัวแปรที่ เปลี่ยนไป เหตุใช้บัตร เดียว

อ้างชื่อ

..พล.ต.ม.จ.จุลเจิม ยุคล พร้อมด้วย ม.ร.ว.แม้นนฤมาส ยุคล สวัสด์ิ-ชูโต หรือหญิงแม้น เข้าแจ้งความ ที่ สน.พระราชวัง หลังมีบุคคลนำาชื่อไป แอบอ้างหลอก จนท.สำานักพระราชวัง เพื่อเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.