ปัดประชานิยม รัฐช่วยคนจน หวังกระตุ้นเงิน

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำาเนิด” แจง มาตรการแจกเงินช่วย เหลือคนจน ยำ้า “นายก รัฐมนตรี”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.