ดึงกลุมจังหวัดขับเคลือนศก. สั่ปั้งนอัท้ดองงบถิ่ปนระโตมาทณดแทช่วนยกส่ระงอตุ้อนก

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 23 พ.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 35.0600 36.9770 42.6366 31.3800 4.4499 7.3988 24.4494 20,350.00 1,213.99 1,213.98 35.7800 38.4200 45.9188 33.2200 4.6925 8.2550 25.2345 20,450.00 1,213.99 1,214.08 19,981.00 20,450.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.86 25.48 25.75 23.24 24.49

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.