‘สักการะ’

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

งดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวัน ที่ 1-2 ธ.ค. กรุงเทพมหานครถือโอกาสบิ๊ก คลีนนิ่งฯพร้อมตรวจสอบระบบความปลอดภัย เผยหลายหน่วยงานขอจัดกิจกรรมแสดงความ อาลัยจนต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา ขณะ ที่สำานักนายกฯออกกฎเหล็กสั่งงดนำาข้าราชการ เข้าถวายสักการะพระบรมศพตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.หลังถูกวิจารณ์ทำาให้ชาวบ้านใช้เวลารอ นาน แนะอย่าเพิ่งทำาปฏิทินปี 60 ควรรอความ ชัดเจนเรื่องวันสำาคัญก่อน แจง5 ธ.ค.นี้ไม่จัดงาน สโมสรสันนิบาต ด้าน วธ.เฟ้นแล้ว9 ภาพประทับ ใจวอน11 บุคคลมาบอกเล่าเหตุการณ์และความ รู้สึกเพื่อบันทึกเป็นจดหมายเหตุชาติไทย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.