ไทยส่ง3ชนิดกีฬา แข่งอชก.ฤดูหนาว

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ที่สำานักงานคณะกรรมการโอลิมปิค แห่งประเทศไทยฯ “บิ๊กอ๊อด” พล.อ.ยุทธศักด์ิ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่ง ประเทศไทยฯ ครั้งที่ 5 โดยมีวาระในการเตรียมการ แข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ฤดูหนาว ครั้งที่ 8 ที่เมืองซัป โปโร ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-11 พ.ย. โดยได้มี การแต่งตั้งให้ “บิ๊กจา” พล.ต.จารึก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.