ไทย

Daily News Thailand - - กีฬา -

อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะ กรรมการโอลิมปิคฯ เป็นประธานคณะกรรมการ คัดเลือกนักกีฬา และแต่งตั้งให้ “บิ๊กต้อม” ธนา ไชยประสิทธ์ิ เป็นหัวหน้าทัพไทย และ รศ.ดร. สุพิตร สมาหิโต เป็นรองหัวหน้านักกีฬา

พล.อ.ยุทธศักด์ิ กล่าวว่า สำาหรับศึก เอเชี่ยนเกมส์ฤดูหนาว ที่ซัปโปโร ไทยเราเตรียม ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ สกีนำ้าแข็ง 7 คน, ฮอกกี้นำ้าแข็ง 44 คน และ สเกตนำ้าแข็ง 6 คน ซึ่งไทยเราจะต้องเตรียมไป สอดส่องดูว่าการแข่งขันเป็นอย่างไรและสนาม แข่งขันเป็นอย่างไรบ้าง และเตรียมคัดหานักกีฬา ที่เหมาะสมไปร่วมแข่งขัน ส่วนเป้าหมายในการ แข่งนี้เนื่องจากไทยเรายังไม่ชำานาญด้านกีฬา ประเภทดังกล่าวก็อยากให้นักกีฬาได้ไปร่วม แข่งขันและทำาผลงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำาได้

ด้าน วาเนสซ่า เมย์ นักสกีนำ้าแข็งและ นักไวโอลินสาวระดับโลก ที่มีสิทธิลงแข่งขัน สกีนำ้าแข็งในนามประเทศไทยนั้น คณะกรรมการ โอลิมปิคไทย ขอให้สมาคมสกีและสโนว์บอร์ด ไทย พิจารณาผลงานตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่าน มาว่า มีผลการแข่งขันอย่างไรบ้าง ก่อนพิจารณา ร่วมทีมไทยอีกครั้ง ซึ่งจะต้องแจ้งรายชื่อนักกีฬา วันที่19 ม.ค. 2560 โดย วาเนสซ่า เมย์ เคยร่วม การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ฤดูหนาว 2014 ที่ โซ ชิ ประเทศรัสเซียแล้ว หากจะร่วมทัพไทยแข่งขัน เอเชี่ยนเกมส์ ฤดูหนาวครั้งนี้ ก็จะต้องทำาตามกฎ ระเบียบของโอลิมปิคไทยอย่างเคร่งครัดด้วย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.