ลุ้นบราซิลถอนฟ้องไทยต่อ WTO ข้อหาอุดหนุนอุตสาหกรรมน้ำาตาล

Daily News Thailand - - เกษตร -

รายงานข่าว จากกระทรวงเกษตร และสหกรณ์แจ้ง ว่า เมื่อช่วงต้นเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ผู้ แทนกระทรวงอุตสาห กรรม กระทรวง พาณิชย์ ชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำาตาล ของไทยได้เดินทางไปประเทศบราซิล เพื่อชี้แจงกรณีรัฐบาลบราซิลฟ้องร้อง ไทยต่อองค์การการค้าโลก (WTO) ที่ ระบุว่ารัฐบาลไทยมีการอุดหนุนอุตสาห กรรมน้ำาตาลจนกระทบต่ออุตสาหกรรม น้ำาตาลโลก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.