จีรั�ว สิ�หกิจเร่งลงทน3.7แสนล.

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 35.2400 36.8572 42.9007 31.1550 4.4724 7.4163 24.4114 20,000.00 1,186.00 1,185.80 35.9600 38.3000 46.1913 32.9830 4.7150 8.2725 25.1945 20,100.00 1,186.20 1,186.20 19,647.00 20,100.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 24 พ.ย. 2559 32.86 25.48 25.75 23.24 24.49

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.