อูเบอร์ อยู่เหนือกฎหมายไทย?

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน ศ.พญ.อุษา ทิสยากร -

ประเทศไทยของเรามักมีเรื่องแปลกๆเยอะประเภทรู้ทั้งรู้ ผิดกฎหมายก็ยังดำาเนินการอยู่ แปลกยิ่งขึ้นคือมีวิวัฒนาการเจริญ คืบหน้าแพร่หลายมากขึ้นๆ และแปลกที่สุดฝ่ายผู้มีหน้าที่บังคับ ใช้กฎหมายด้อยประสิทธิภาพแทบไม่น่าเชื่อ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.