เปิดทางรถวิ่งกลางทะเลแห่งแรก ขับชิลวิวสวย-ยันปลอดภัย

Daily News Thailand - - นวัตกรรมขนส่ง -

พล.อ.ประยุทธ์

กลายเป็นข้ออ้างจนได้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จา�กัด (มหาชน)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.