จับทอม

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

แม้นนฤมาส ยุคล” หรือ “หญิงแม้น” บุตรสาว พล.ต.ม.จ.จุลเจิม ยุคล หลอกพาเข้ากราบ พระบรมศพ ในระยะใกล้กว่าบุคคลทั่วไปและ ไม่ต้องเข้าแถวรอนาน แต่มีค่าใช้จ่าย เหยื่อหลง เชื่อโอนเงินให้เพียบ สุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่ว่า กล่าวตักเตือน ผู้เสียหายแจ้งความตามจับได้ใน ที่สุด เจ้าตัวสารภาพทีแรกแอบเดินตามสมาชิก ราชนิกุลเข้าไปได้เลยสบช่อง ทำามาแล้ว 3 ครั้ง มีผู้เสียหาย 17 ราย

กรณีมีบุคคลแอบอ้างตัวเป็นม.ร.ว.แม้น นฤมาส ยุคล สวัสด์ิ-ชูโต หรือ “หญิงแม้น”บุตร สาว พล.ต.ม.จ.จุลเจิม ยุคล เพื่อเข้าร่วมพระราช พิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายใน พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมาขณะเดียวกันทาง พล.ต.ม.จ.จุลเจิม และ ม.ร.ว.แม้นนฤมาส เข้า แจ้งความลงบันทึกประจำาวันไว้เป็นหลักฐานที่ สน.พระราชวัง ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ความ คืบหน้าเมื่อวันที่ 24 พ.ย.พล.ต.ท.ศานิตย์ มห ถาวร ผบช.น. พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย ผบก.น. 6 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.พระราชวัง คุม ตัว น.ส.อโนทยาพัฒน์ สิทธีรผล อายุ 27 ปี อาชีพขายตุ๊กตาออนไลน์ อยู่บ้านเลขที่ 104/4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ในข้อหา “ฉ้อโกง ประชาชนและแสดงตนเป็นบุคคลอื่น”หลังมี พฤติกรรมแอบอ้างเป็น ม.ร.ว.แม้นนฤมาส เพื่อ เข้าร่วมพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ภายในพระบรมมหาราชวัง เบื้องต้น น.ส. อโนทยาพัฒน์ รับสารภาพว่าได้แอบอ้างเป็น ราชนิกุลจริงโดยไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่สำานัก พระราชวังเพื่อให้ได้เข้าไปในพระที่นั่งดุสิตมหา ปราสาทและได้ลงลายมือชื่อว่าเป็นม.ร.ว.แม้น นฤมาส ยุคล สวัสด์ิ-ชูโต

พล.ต.ท.ศานิตย์กล่าวว่าผู้เสียหายคือนาง พาเพลิน อยู่อ้น ได้รับแจ้งจากหลานว่า น.ส.อโน ทยาพัฒน์สามารถพาเข้าไปถวายสักการะ พระบรมศพภายในพระบรมมหาราชวังได้โดย สามารถเข้าไปฟังพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรม ศพ ในระยะใกล้กว่าบุคคลทั่วไป และไม่ต้อง รอเข้าแถวเป็นเวลานานทางนางพาเพลิน เกิดความสนใจจึงติดต่อไปว่าจะเดินทางไป พร้อมสมาชิกครอบครัว 3 คนและให้ น.ส. อโนทยาพัฒน์พาเข้าไปทาง น.ส.อโนทยาพัฒน์ แจ้งกับผู้เสียหายว่าจะต้องเสียค่ารถรวมเป็นเงิน 5,500 บาท โดยโอนเงินผ่านบัญชีของหลาน สาวไปเมื่อนางพาเพลินเดินทางมาพบก็มีการ เสนอสั่งจองเหรียญที่ระลึกงานพระราชพิธี พระบรมศพมีค่าใช้จ่ายในการสั่งจองจำานวนชุด ละ 3,500 บาท นางพาเพลินหลงเชื่อสั่งจองไป เป็นจำานวน 15 ชุด รวมเป็นเงินจำานวน 52,500 บาทโดยนัดหมายชำาระเงินก่อนขึ้นรถเดินทาง ไปสักการะพระบรมศพ

พล.ต.ท.ศานิตย์กล่าวอีกว่า กระทั่งวันที่ 22 พ.ย. เวลา 19.00 น. น.ส.อโนทยาพัฒน์ ได้ โดยสารรถตู้ทะเบียน ฮท 8746 กรุงเทพมหานคร มารับกลุ่มผู้เสียหายที่บ้านพักผู้เสียหายจึงจ่ายเงิน ค่าจองเหรียญที่ระลึกจำานวน 52,500 บาท และ นั่งรถตู้คันดังกล่าวไปยังพระบรมมหาราชวังก่อน ที่น.ส.อโนทยาพัฒน์ จะพากลุ่มผู้เสียหายไปยัง เต็นท์ที่ระบุว่าเฉพาะสมาชิกราชสกุล จากนั้น น.ส.อโนทยาพัฒน์เดินไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ สำานักพระราชวัง ก่อนลงชื่อลำาดับที่ 2 ใช้ชื่อว่า “น.ส.แม้นนฤมาส ยุคล” พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมายังกลุ่มผู้เสียหาย พบว่าไม่มีใครเป็นสมาชิกราชสกุลจึงถูกเชิญตัว ออกจากเต็นท์ผู้เสียหายจึงตัดสินใจเดินทางกลับ บ้านทันที แต่ได้เสียค่าใช้จ่ายจำานวน58,000บาท แล้ว ต่อมาเมื่อผู้เสียหายเห็นสื่อลงข่าวว่า ม.ร.ว.แม้นนฤมาสมาลงบันทึกประจำาวันว่าถูก สวมรอยเซ็นชื่อ จึงตัดสินใจเข้าพบพนักงาน สอบสวนสน.พระราชวังทันทีเพื่อให้ข้อมูลและ แจ้งความดำาเนินคดีเอาผิดกับน.ส.อโนทยาพัฒน์

ด้าน น.ส.อโนทยาพัฒน์ รับสารภาพว่า ก่อเหตุดังกล่าวจริง ทำามาทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งแรก วันที่ 27 ต.ค.ครั้งที่สองวันที่ 22 พ.ย.และครั้งที่ สามวันที่ 23 พ.ย.มีผู้เสียหาย 17 รายมูลค่าความ เสียหายรวมประมาณ 1 แสนบาท โดยครั้งแรก เริ่มจากการแอบเดินตามสมาชิกในราชสกุลเข้าไป ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเจ้าหน้าที่ ไม่ทันได้สังเกต เนื่องจากตนทำาทีว่าเป็นหนึ่งใน สมาชิกราชสกุลก่อนจะเห็นช่องทางและมาก่อ เหตุดังกล่าวทั้งนี้ผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นเพื่อนที่ รู้จักกันมาก่อนแล้วจึงง่ายในการพูดให้หลงเชื่อซึ่ง ตนขอยอมรับผิดและขอโทษกับสิ่งที่ทำาลงไป อยากให้นำากรณีนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ควรนำาเรื่อง เบื้องบนมาแอบอ้างจนเกิดความเสียหายซึ่งหาก ใครอยากเข้าสักการะพระบรมศพขอให้เข้าตาม ขั้นตอนไม่ลัดคิวผู้อื่น อย่างไรก็ตามสำาหรับราย ละเอียดวิธีการก่อเหตุขอเปิดเผยกับทางตำารวจ เท่านั้นพร้อมยืนยันว่าก่อเหตุเพียงคนเดียวและ เริ่มก่อเหตุครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 ต.ค.ส่วนคนขับ รถตู้ที่ใช้รับ-ส่งผู้เสียหายนั้นไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับ การกระทำาของตนเป็นเพียงรถตู้ที่จ้างมาเท่านั้น ส่วนเงินที่ได้จากผู้เสียหายจำานวน1 แสนบาทนั้น ยังไม่ได้นำาไปใช้จ่ายแต่อย่างใด

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมพยาน หลักฐานและสอบปากคำาผู้ต้องหาและพยานผู้ เสียหายอย่างละเอียดก่อนจะนำามารวบรวมเพื่อ ขยายผลว่ามีผู้ร่วมขบวนการอีกหรือไม่ถ้า หากว่าคำาให้การนั้นมีนำ้าหนักว่ามีผู้ร่วม ขบวนการก็จะควบคุมตัวมาดำาเนินคดีตาม กฎหมายต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.