เปิดห้องเกียรติยศว.พยาบาลตร.

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 24 พ.ย. ที่วิทยาลัยพยาบาลตำารวจ พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูร รักษาราชการแทนแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำารวจ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องเกียรติยศวิทยาลัย พยาบาลตำารวจ มี พ.ต.อ.วัฒนา ยี่จีน รรท.ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำารวจ พล.ต.อ.นพ. จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ พล.ต.ท.หญิง สุวัฒนา โภคสวัสด์ิ พล.ต.ต.เทอดศักด์ิ รุจิรวงศ์ นางรุจา เพ็ญ ตระกูล น.ส.เบญจมาศ รุจิรวงศ์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมพิธี โดยเริ่มจากพิธีสักการะศาล พระภูมิ และพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 จากนั้นเป็นพิธีสงฆ์ และเจิมห้องเกียรติยศวิทยาลัยพยาบาล ตำารวจ ก่อนที่ทั้งหมดจะร่วมกันแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดชด้วยการยืนสงบนิ่ง 89 วินาที และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

พล.ต.ต.วิฑูรย์ กล่าวว่า การสร้างห้องเกียรติยศวิทยาลัยพยาบาลตำารวจนั้นมีความคิดตั้งแต่ เมื่อครั้งครบรอบ 40 ปีวิทยาลัยพยาบาลตำารวจโดยตั้งใจจะสร้างขึ้นเพื่อรวมใจศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน ให้มีความมั่นคงยั่งยืนโดยมีมูลนิธิรุจิรวงศ์เป็นผู้ริเริ่มในการระดมทุนจัดสร้างขึ้นจนกระทั่งมาแล้วเสร็จ ในปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะนำามาซึ่งความสามัคคีให้กับพยาบาลที่จบจากวิทยาลัยพยาบาลตำารวจตลอดไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.