ทำาร้ายต้นไม้

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

ภายในซอยรัชดาภิเษก 32 ต้นไม้ที่ปลูกเพื่อให้ร่มเงา เรียงรายอยู่เต็มทางเท้า ถูกทำาร้ายด้วยความมักง่ายของภาค เอกชน ที่นำาป้ายโฆษณามาติดตั้งตลอดแนว แบบนี้ เขตจตุจักร เจ้าของพื้นที่คงต้องกวดขันการจัดเก็บ และเอาจริงเอาจังกับ การดำาเนินคดีผู้ทำาผิดกฎหมาย ลักลอบติดตั้งป้ายโฆษณาโดย ไม่ได้รับอนุญาตกันเสียบ้าง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.