เล็งฟ้องร้อง ขบวนการ ขายตั๋วปุ๋ย โกงสหกรณ์

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ลากไส้ขบวนการ เวียนขายตั๋วปุ๋ยอินทรีย์ อัดเม็ดให้สหกรณ์ มี 25 บริษัทเอาปุ๋ยมาจากผู้ ผลิตเพียง 2-3 รายแต่ ทำาหลาย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.