Ň มาตรการตรวจคนเข้าพิธี

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ว่า ตั้งใจมา กราบสักการะพระบรมศพ ไม่ได้คิดว่าจะได้เฝ้าฯ รับเสด็จ หรือได้ใกล้ชิดพระบรมวงศานุวงศ์แต่ อย่างใดเพียงได้เข้าไปสักการะเพียงครั้งเดียว ก็ รู้สึกดีใจแล้ว แต่ครั้งนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์เสด็จมาประทาน โบสีดาให้แก่ประชาชนด้วยพระหัตถ์พระองค์� เอง รู้สึกตื่นเต้นปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ทรง ไม่ถือพระองค์ พระดาเนินมาที่เต็นท์ที่� ประชาชนนั่งรอก่อนเข้าไปกราบสักการะอย่าง ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยไม่คิดว่าจะได้ใกล้ชิด พระองค์ได้มากขนาดนี้ ตั้งใจจะเก็บเข็มกลัด โบใส่กรอบเก็บเอาไว้ให้ลูกหลานได้เก็บเป็นที่ ระลึกและจะไปบอกเล่าความรู้สึกนี้ให้แก่ เพื่อน ๆ และครอบครัวฟังเพราะถือเป็นความ โชคดีอีกอย่างหนึ่งในชีวิต ขึ้นกราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว ส า�นัก พระราชวังจะมอบภาพพระบรมโกศพระราชทาน ขนาด 5x7 นิ้ว ภาพสี่สีให้แก่ประชาชน โดย ล่าสุดทางส า�นักพระราชวัง ทา�การปรับเปลี่ยน เนื้อหาด้านหลังภาพพระราชทานใหม่ เพื่อให้ ประชาชนรับทราบถึงงานพระราชพิธีที่ก า�ลังจะ มาถึงโดยแจ้งเป็นหมายก า�หนดการพระราชพิธี ทรงบา�เพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร(50วัน) วันที่ 1-2 ธ.ค.และพระราชพิธีทรงบ า�เพ็ญพระ ราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ในวันที่ 20-21 ม.ค. 2560

ส่วนกรณีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็น ราชสกุล เข้ามาร่วมพระราชพิธีบา�เพ็ญพระราช กุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สานัก� พระราชวังจึงชี้แจงถึงมาตรการในการตรวจผู้ ที่เต็นท์หน่วยทหารมหาดเล็กรักษา เข้าร่วมในพระราชพิธีว่า ปกติแล้วการเข้าฟัง พระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม สวดพระอภิธรรมพระบรมศพตั้งแต่วันแรกของ มกุฎราชกุมาร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณท้องสนามหลวง พระราชพิธีเมื่อสมาชิกราชสกุลมาถึง เจ้าหน้าที่ ฝั่งทิศเหนือ เยื้องกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จะเข้าไปอ�านวยความสะดวก และให้ลง โดยรวมอยู่ภายในศูนย์อาหารบริการประชาชน พระนาม ลงนามในสมุดรายชื่อ จากนั้นจะคัด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช แยกว่าเป็นชั้นหม่อมเจ้า(ม.จ.) หม่อมราชวงศ์ กุมารทรงห่วงใยประชาชนที่เดินทางมาแสดง (ม.ร.ว.) หม่อมหลวง (ม.ล.) หรือสมาชิก ความอาลัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ ราชสกุลใดในทุกช่วงเวลาของพระราชพิธี หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เนื่องจากในแต่ละล�าดับชั้นพระยศนั้น จะนั่ง ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช ในพื้นที่ที่ต่างกัน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะขอ กุมาร นา�อาหาร ขนม ผลไม้ ของว่างและน้า�ดมื่ ตรวจเอกสารที่เป็นการยืนยันตัวบุคคลนั้น อาทิ พระราชทานมาแจกจ่ายให้ประชาชน ส�าหรับ บัตรประจ�าตัวประชาชน หรือมีสมาชิกใน เมนูอาหารพระราชทานแจกจ่ายประชาชน ราชสกุลให้การรับรองตัวบุคคลว่า เป็นสมาชิก ประจ�าวันที่ 25 พ.ย. ประกอบด้วย มื้อเช้า ในราชสกุลจริงซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นมา ปาท่องโก๋เกลียว1,500 ตัว กาแฟสดจากบาริสต้า เจ้าหน้าที่จะสอบถามไปยังสมาชิกราชสกุลที่มี 2,000 แก้ว นมหนองโพ 2,000 กล่อง มื้อกลาง ในรายชื่อติดต่ออยู่แล้ว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะ วัน ก๋วยจั๊บน้า�ขน้2,000 ชาม ข้าวเหนียวหมูแดด ทา�ความเข้าใจกับสมาชิกราชสกุลก่อนอยู่แล้ว เดียว2,000 จาน มื้อบ่าย ขนมไทย1,000 กล่อง ว่า ที่ต้องเข้มงวดเพื่อเป็นการรักษาเกียรติแห่ง ข้าวเหนียวหมู-ไก่ 1,000 ชุด เฉาก๊วยชากังราว ราชสกุลนั้น ๆ ซึ่งที่ผ่านมาราชสกุลต่าง ๆ ให้ 1,000 ถุง มื้อเย็น ก๋วยจั๊บน้า�ขน้1,500 ชาม ขณะ ความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้ขอ เดียวกันมีน้า�ดมื่สมุนไพร 500 ลิตร และน้า�ดมื่ ความร่วมมือไปยังสา�นักราชเลขาธิการซึ่งมีราย จิตรลดาให้บริการประชาชนตลอดทั้งวัน ชื่อของสมาชิกราชสกุลอยู่แล้วด้วย พ.ย.เป็นต้นไป โดยรอบท้องสนามหลวง รอบ พระบรมมหาราชวัง บนถนนราชด �าเนิน ยาว ไปจนถึงลานพระบรมรูปทรงม้า หน้าพระราชวัง ดุสิต ในวันดังกล่าวยังจะตรวจเช็กระบบความ ปลอดภัยทั้งหมด ทั้งไฟฟ้า ประปา วงจรปิด ระบบครัวแต่ละเต็นท์ระบบอื่น ๆ และปรับปรุง ระบบเพื่อเป็นการตรวจเช็กเตรียมความพร้อม ครั้งใหญ่ก่อนเปิดในช่วงเช้าวันที่ 3 พ.ย. อีก ครั้งหนึ่ง ที่สะพานภูมิพล งานเริ่มตั้งแต่เวลา 06.19 น. จะมีการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลง สรรเสริญพระบารมีจากนั้นจะสวดบทชยันโต และปล่อยลูกโป่ง ก่อนจะมาถวายสังฆทาน พระสงฆ์999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งทาง รัฐบาลก็ขอความร่วมมือในการปิดถนนบริเวณ นั้น จนถึงเวลาไม่เกิน 08.00 น. ส่วนตอนเย็น จะเป็นการท า�พิธีตามปกติ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.