Ň ปีใหม่ห้ามจุดพลุฉลอง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส�าหรับ กิจกรรมปีใหม่ รัฐบาลร่วมกับกระทรวง วัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และสา�นักพุทธศาสนารวม ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั่วประเทศ สวดมนต์ในทุกวัดโดยปีนี้จะเพิ่มเติมการเชิญ วัดที่เป็นเครือข่ายจากต่างประเทศมาร่วมด้วย และสวดมนต์ตามชายแดน 14 จังหวัดเหมือน เดิม ขณะเดียวกันเราให้จัดงานปีใหม่ได้ แต่ขอ ความร่วมมืออยู่ 1 อย่าง คือ ขอให้มีกิจกรรม ที่ท า� พร้อมกันทั่วประเทศ 3 อย่าง คือ 1. เวลา 21.00 น. จะมีกิจกรรมยืนแสดงความอาลัย 89 วินาที 2.เวลา 23.45 น. จะเป็นการสวดมนต์ ส่งท้ายปีเก่าจะสวดทั้งในและนอกวัดทั้ง ประเทศ ซึ่งไม่เคยมีใครทา�มาก่อน และ 3.เวลา 00.00 น. ประชาชนเคานท์ดาวน์ร้องเพลงปี ใหม่ได้ ในวัดทุกวัดจะตีฆ้อง และสวดมนต์ จากนั้นเวลา 00.09 น. จะจุดเทียนพร้อมกัน เรียกว่า “แสงเทียนแห่งสยาม”และสวดบท ชยันโต และพาหุงพร้อมกัน เป็นการสวดให้ ประเทศชาติ พระมหากษัตริย์ ราชวงศ์และ ตนเอง ในปีนี้ไม่มีการจุดพลุ แต่อาจจะมีแสง สี เสียง ช่วงเคานท์ดาวน์ข้ามปีทั้งนี้จะรักษา ล�าดับประเทศที่น่าเคานท์ดาวน์ให้คงอยู่ โดย บริเวณท้องสนามหลวงจะไม่มีกิจกรรมรื่นเริง แต่จะมีการสวดมนต์ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 และจะเชิญ ครม. ให้ไปเป็นเจ้าภาพตามวัด ต่าง ๆ ท่านสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.