งดจุดพลุ Ň วธ.จัดกิจกรรม 3 ส่วน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

อีกด้าน นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัด กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า รัฐบาลมอบ หมายให้วธ. ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)และวัดทั่วประเทศ บูรณาการจัดกิจกรรม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยส่งเสริมให้ ประชาชน มีโอกาสร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสร้างสิริมงคลเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล สา�หรับการจัดกิจกรรมคืนวันที่31 ธ.ค. 2559 ถึง วันที่ 1 ม.ค. 2560 แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. ส่วนบริเวณท้องสนามหลวง 2. ส่วนกิจกรรมใน วัดโดยกรมการศาสนา(ศน.) ร่วมกับจังหวัดทุก จังหวัด คณะสงฆ์ทุกจังหวัด จัดสวดมนต์ข้ามปี และวัดทั่วประเทศ31,000 แห่ง ตามมติมหาเถร สมาคม (มส.) และ 3. ส่วนการจัดกิจกรรมยัง ศูนย์การแสดงสินค้าได้แก่ บริเวณแยกปทุมวัน ถึงถนนสุขุมวิท จัดกิจกรรมทา�บุญทา�ความดีสวด มนต์ข้ามปีรับปีใหม่ และทุกภาคส่วนร่วมกันจัด พิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ สถานที่ที่เหมาะสมใน แต่ละพื้นที่ ตลอดจนจังหวัดที่มีชายแดนติดกับ ประเทศเพื่อนบ้าน จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.