จับพรานกะเหรี่ยงยิงหมู

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ วันที่ 25 พ.ย. นายยรรยง เลขา วิจิตร ผอ.ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) นายธรรมรัฐ วงศ์โสภา ผอ.ส่วน อุทยานแห่งชาติ สบอ.3 (บ้านโป่ง) นาย นอนคว่�าหน้าหมดสติยังไม่เสียชีวิตจึงรีบน�า ส่ง รพ.ต �ารวจ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวสร้าง ความแตกตื่นตกใจให้กับผู้คนที่ก�าลังเดิน ชอปปิงอยู่เป็นอย่างมาก เบื้องต้นยังไม่ทราบ ชื่อผู้บาดเจ็บ และอาการเป็นอย่างไร เนื่อง จากทางเจ้าหน้าที่ของห้างฯ ได้น�าตัวผู้ได้รับ บาดเจ็บไปที่ รพ.ต�ารวจ ซึ่งแพทย์ก�าลังให้ การรักษาอยู่ในห้องฉุกเฉิน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.