“ร้อยโทบานเย็น”

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ปี “ติสสะวังโส” จ.ราชบุรี เดินทางจาริกแสวงบุญ จ.เชียงราย วัดร่องธาร

เดิมเปิดเป็นสา�นกัสงฆ์ ห้วยปลากั้งและพัฒนากลายเป็นวัดห้วยปลากั้งในที่สุด พระอาจารย์พบโชค เดิมท่านมีชื่อว่า พบโชค มาไพศาลกิจ ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งสุข ทุกข์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.