จากสองมือ และสมองที่ไม่หยุดนิ่ง... สู่เส้นทาง สตาร์ทอัพ

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

ทางเคมีเราเลือกใช้การทำากลิ่นและรสชาติได้ เรารู้จักสิ่งที่ดี เราก็ เลือกเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้ ซึ่งเมื่อทำามาหลายปีเราก็มอง ต่อยอดต่อไป ในแบบที่เราเป็นคือไม่หยุดคิด และเราก็ ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภคภายในบ้านตามมา ตอนนี้เราก็เริ่มมีผลิตภัณฑ์ที่เน้นการทำาความสะอาด ภายในบ้าน ภายใต้แบรนด์ Go Green Cleanser เน้นความเป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเริ่มจาก ทำาความสะอาดมือ จนตอนนี้ต้องบอกว่า ผู้ใช้งานของ เราก็ช่วยเราต่อยอดจนไปใช้ทำาความสะอาดได้หลาย ส่วน และล่าสุดยังมีไอซซึ-คูลลิ่งสเปรย์ ที่ฉีดดับ ร้อนได้อย่างดี เหมาะกับเมืองร้อนอย่างบ้าน เรา”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.