‘เครปส�ยรุ้ง’ ทำ�ง�่ย..ตล�ดยังสดใส

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

ครปเค้ก ขนมหวานในฝันอีกชนิดที่คนที่ชื่นชอบเบเกอรี่ส่วนใหญ่ นิยมลองทำา และลองทาน เพราะมีสีสันที่ชวนรับประทาน บวกกับ วิปปิ้งครีมนุ่ม ๆ ที่คั่นระหว่างชั้น และซอสผลไม้รสหวานที่ราดลงบนตัว ขนม ขนมชนิดนี้เป็นขนมที่ทำาได้ไม่ยาก และสามารถสร้างสรรค์ให้มีลูก เล่นได้หลากหลายทีเดียว อย่างเช่น “เครปสายรุ้ง” ที่คอลัมน์ “ช่อง ทางทำากิน” ก็มีข้อมูลมานำาเสนอในวันนี้...

ตีไข่ไก่, น้ำาตาลทราย และเกลือ ด้วยตะกร้อมือ หรือด้วยเครื่องตี ไข่ให้เข้ากัน จากนั้น ค่อย ๆ ใส่นม, เนย, กลิ่นวานิลลา และน้ำาเปล่าลงไป ตีต่อจนเข้ากัน

ค่อย ๆ ใส่แป้งเค้กที่ร่อนไว้ลงไปตีต่อให้เข้ากัน กันดีแล้ว นำาเข้าแช่ในตู้เย็นนาน 3-12 ชั่วโมง เมื่อส่วนผสมเข้า

ส่วนผสมของ ซอสสตรอเบอรี่ ทราย และแป้งข้าวโพด

วิธีทำา นำาผลสตรอเบอรี่ไปปั่นละเอียด นำาต้มกับน้ำาตาลทราย ระหว่างที่ต้มสตรอเบอรี่นั้น ให้ใส่แป้งข้าวโพดลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ส่วน ผสมมีความหนืด เมื่อส่วนผสมเข้ากันดี ยกขึ้น และพักไว้ให้เย็น การขึ้นรูป เครปสายรุ้ง แป้งเครปแต่ละแผ่นจะถูกคั่นด้วยวิปปิ้งครีมที่ทาบาง ๆ โดยแผ่น แป้งเครป 1 สีจะมี 3 ชั้น และแผ่นแป้งที่ไม่มีสีอีก 2 ชั้น เพราะฉะนั้น เครปสายรุ้งจะมีทั้งหมด 20 ชั้น

ส่วนราคาขาย หากเป็นแบบชิ้น ๆ ราคาชิ้นละ 40 บาท หรือ ราคาปอนด์ละ 450 บาท มี ผลสตรอเบอรี่สด, น้ำาตาล

“เครปสายรุ้ง-จ๊ะจ๋า

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.