จัดงานวันดินโลก

แห่‘เยาร่ววรามชกิ’จคึกกรคัรมก ตลอดแนวถนน

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

แปรรูปไม้จันทน์หอม สร้�งพระโกศทรงพระบรม ศพช่�งสิบหมู่คุมเข้มช�วกุย บุรีเตรียมพิธีแห่รอบเมือง ก่อนส่งมอบให้สำ�น ักฯ ที่ นครปฐม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.