ค้นหามะเร็งตับอ่อนทางกล้องรู้เร็วอายุยืนขึ้น

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

ผู้สูงอายุอยู่ ๆ ใส่ท่อเข้ากระเพาะอาหารเพื่อค้นหา มะเร็งตับอ่อน นพ.สอาด ตรีพงษ์กรุณา ศัลยแพทย์โรคตับและตับอ่อน หมั่นออกกา�ลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

ก็เกิดเป็นโรคเบาหวานต้องระวังไว้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.