โฟล์คสวาเกน อี-กอล์ฟ ใหม่

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต -

ระบบชาร์จไฟดังกล่าว ใช้เวลาในการชาร์จเต็ม ไม่ถึง 6 ชม. เมื่อใช้บริการที่สถานีชาร์จ ไฟมาตรฐานทั่วไป ส่วนการชาร์จไฟแบบเร่ง ด่วนแบตเตอรี่จะทำาการชาร์จให้ได้ประมาณ 80% ภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ชม. ด้วย อุปกรณ์ชุดเดียวกันนี้

สำาหรับชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนได้ รับการปรับปรุงด้วยเช่นกันโดยมีกำาลัง เพิ่มขึ้นเป็น 134 แรงม้า มากขึ้นกว่ารุ่น ก่อน 19 แรงม้า ขณะเดียวกันแรงบิดก็เพิ่ม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.