ลูก

Daily News Thailand - - บันเทิง -

ติ ติดเกม นับเป็นปัญหาใหญ่ที่พ่อแม่หลายคนกำาลัง กลุ้มใจ ไม่ว่าจะยุคใด ปัญหาเด็กติดเกมก็ยังไม่เคย จางหายไปจากสังคมไทย โดยเฉพาะในยุคที่เด็กๆ สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้ง่ายก็ดูจะยิ่งทำาให้สถานการณ์เด็กติด้ ึ เกมทวีความรุนแรงขึ้นอีก

แพทย์หญิงช็อน คึนอา ( CHEON Keun-ah) จิตแพทย์เด็ก และวัยรุ่น และนักวิจัยด้านสมอง หนึ่งใน 100 แพทย์ระดับโลก ปี 2008 ผู้เขียนหนังสือชุด โรงเรียนสร้างคนดี ดี ตอน ฉันไม่อยากติดเกม ได้สะท้อนปัญหาเด็กติดเกมผ่าน การ์ตูนความรู้อ่านสนุก ภาพสีสดใส ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจถึงคุณและโทษ ของการเล่นเกมมากขึ้น นอกจากนี้ยัง เหมาะกับพ่อแม่ที่ต้องการแก้ปัญหาลูก ก ติดเกมอีกด้วย

ปัญหาเด็กติดเกมจนเสียการ าร เรียน ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เด็กไม่รู้เท่า เท่า ทันเทคโนโลยี เด็กทุกคนชอบเล่นเกม แต่ พวกเขากลับไม่รู้ว่าควรควบคุมตัวเอง เอง อย่างไร เพื่อไม่ให้หมกมุ่นกับเกมสมาร์ทโฟน ทโฟน หรือเกมคอมพิวเตอร์ บางรายติดเกมจน กมจน เสียการเรียน และบางรายพ่อแม่ต้องเสียค่าเสียค่า

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.