กษัตริย์องค์ใหม่

Daily News Thailand - - การเมือง -

เกิด ถือว่าโชคดีกว่าคนชาติอื่น ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ คุ้มครองพสกนิกรให้แคล้ว คลาด ผ่านพ้นภัยอันตรายไปได้ทุกครั้ง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.