ตัดราคาทำาลายกลไกตลาด เร่งแก้ปั�หาโรงแรมเถื่อน

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 25 พ.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 35.2300 36.9008 42.9457 30.7930 4.4711 7.3987 24.4335 19,850.00 1,210.68 1,210.58 35.9500 38.3437 46.2350 32.6200 4.7138 8.2537 25.2170 19,950.00 1,210.86 1,210.86 19,496.00 19,950.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.86 25.48 25.75 23.24 24.49

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.