องค์ภูมิพล

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ สี่สิบห้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลฯ ด้านพสกนิกรร่วมแสดงความอาลัย ร่ำาไห้สะอื้น หลังเดินลงจากพระที่นั่งฯ ขณะที่หน่วยทหาร มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯแจกอาหาร พระราชทานเกือบ 2 หมื่นชุด ชาวอเมริกัน เชิดชู “ในหลวง ร.9” ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ดีที่สุดในโลก ส่วนการถวายเงินร่วมบำาเพ็ญ พระราชกุศลรวมกว่า 72 ล้านบาท ขณะที่ใน ต่างจังหวัดยังคงร่วมจัดกิจกรรมแสดงความ อาลัยแทบทุกพื้นที่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.