อุ้ม-ลักขณา

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เจ้าของผับ จี้ตำารวจติดตามผู้กระทำาความผิดที่ เหลือมาดำาเนินคดีโดยเร็วด้านอุ้ม-ลักขณา แถลงป้องแฟนหนุ่มไม่เกี่ยว ขณะที่หนุ่ม เจ้าของร้านตัวจริงยอมรับผิด เผยวันเกิดเหตุ ไม่ได้อยู่ร้าน ยืนยันร้านมีใบอนุญาตถูกต้อง ส่วนกล้องวงจรปิดเสียมา 2 เดือนยังส่งซ่อมอยู่ และการ์ดมีคนเดียวทำางานด้วยกันมานาน ยอมรับรู้จักกับบอล-กฤษณะและอุ้ม-ลักขณา ส่วนดาราคนอื่นไม่รู้จักย้ำาชัดเป็นเจ้าของร้าน เพียงคนเดียว ไม่มีหุ้นส่วนกับใคร คอตก! เจ้าของพื้นที่ประกาศยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ ไม่ สามารถเปิดกิจการได้อีก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.