การบังคับใช้กฎหมายถูกแทรกแซง

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

มาต่ออุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย จราจรของประเทศไทย โดยนายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ศูนย์ความร่วมมือขององค์การ อนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.