ส่งเสริมปลูกหญ้าซิกแนลเลื้อย เป็นอาหารแพะและแกะ

Daily News Thailand - - เกษตร -

นายแทน รังเสาร์ หัวหน้างานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก พระราชดา�ริ จังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ หมู่ 5 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ของนายสาและ ประสิทธิชัย วุฒิ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและ แกะ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.