ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ปีนี้โต4.4%

Daily News Thailand - - ไอที-วิทยาการ -

ซิ ป้า ติวเข้มผู้ประกอบการ ซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ ไทย ระบุ 8 เดือน ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียน แล้ว 200 ราย คาดมูลค่าผลิตซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ของไทยสิ้นปี โต

เมื่อสินค้าในคลังกำาลังจะหมด ทำาให้ สามารถรับรู้ความเคลื่อนไหวของสต๊อกสินค้า ต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.