ยอมใจ

Daily News Thailand - - การเมือง - แมงโม้

เกือบ 50 วัน แห่งการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช วันนี้ยังคงต้องกระตุ้น คนไทยให้เปลี่ยนความเศร้าโศกให้เป็น พลังอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข จึงจับ มือกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และศูนย์รับบริจาคดวงตา เปิดรับบริจาคอวัยวะและดวงตาถวายเป็น พระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ดีเดย์ 1 ธ.ค. นี้ ถึง 5 ธ.ค. ปีหน้า

แม้จะมีความเชื่อและความกลัวของคนไทยว่า เกิดมาชาติ หน้าจะไม่ครบ 32 เป็นอุปสรรคใหญ่ขวางอยู่ แต่เพื่อให้เป็นตัวอย่าง “หมอโส” นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก็บ่อยั่น เดินหน้าตวัดปากกา มอบดวงตา บริจาคอวัยวะทั้งหมด ให้กับ สภากาชาดไทยน า� ไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป

ใจป � ้า อย่างนี้ “กาชาด” ก็ไม่รอช้า รีบประทับตราออกบัตร ผู้บริจาคขนาดบิ๊กเบิ้ม ให้ “หมอโส” พกติดตัว..

กระทรวงหมอเค้าล่ะ พอมีโอกาสได้ถามไถ่ เจ้าตัวยอมรับ ที่เพิ่งมาบริจาคตอน อายุขนาดนี่เพราะ ติดก�าแพงความกลัว เหมือนทุกคนนั่นแหละ แต่พอคิด ๆ ดู ตายแล้วมันจะไปเจ็บปวดอะไรอีก

ก่อนหน้านี้ “ปลัดโสภณ” ยังเป็นแกนนา�หลักในการบริจาค เลือดมาแล้วรอบหนึ่ง ครั้งนี้ยังเอาชนะความกลัวมาได้อีก..แมงโม้ ละ “ยอมใจ”.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.