ต้องใช้เหตุผล

Daily News Thailand - - การเมือง -

หน่วย การไฟ ฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เวลาจัดสรรไฟฟ้าไม่พอใช้ ตามความต้องการ ก็ถูกต�าหนิถูกว่ากล่าว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.