ตงประชารั�กล่ม14รับอตฯ4.0

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 35.1000 37.1767 43.0492 31.2920 4.4549 7.3750 24.5316 20,050.00 1,191.06 1,191.06 35.8200 38.6213 46.3375 33.1200 4.6975 8.2288 25.3195 20,150.00 1,191.26 1,191.26 19,693.00 20,150.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 28 พ.ย. 2559 32.86 24.48 25.75 23.24 22.49

สุวิทย์ เมษินทรีย์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.