รูป

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ส่วนบรรยากาศการแสดงความอาลัยตาม ต่างจังหวัด เริ่มที่ จ.นครพนม บริเวณวัด ธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม นายสมชาย วิทย์ดำารงค์ ผวจ.นครพนม เป็นประธานพิธีมอบ ผ้าไตรและบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระ ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชในวาระครบกำาหนดปัญญาสม วาร (50 วัน) โดยมีพระเทพวรมุนี เจ้าคณะ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.