ที่จอดจักรยาน

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

ที่จอดจักรยานหน้าส�านักงานเขตพหลโยธิน 6 รถ จักรยานยนต์เข้ามาใช้ซะงั้น แม้จะมีป้ายชัดเจนว่าที่จอด จักรยานก็ตาม แถมยังเข้าช่องแบบฝืนธรรมชาติ ถือเป็น ความพยายามมาก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.